Új jelszó kérése

Információk

Cégnév / Név: ALKAT-TRADE KFT.
Cím: Pest, 2365 Inárcs, Bajcsy-Zsilinszky út 57.
Nyitvatartási idő:
Hétfő:08:00 - 17:00
Kedd:08:00 - 15:00
Szerda:08:00 - 17:00
Csütörtök:08:00 - 17:00
Péntek:08:00 - 17:00
Szombat:08:00 - 13:00
Vasárnap:Zárva
Telefon: +36-30/739-4371
E-mail: alkattrade [kukac] gmail.com
Weboldal: http://www.alkat.hu
Áruház neve: ALKAT Villanyszerelés&Szakbolt
Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-102054/2016
Adószám: 24671794-2-13
Cégjegyzék szám: 13-09-165315
Cégjegyzéket vezető bíróság: Pest Megyei Cégbíróság
Bankszámlaszám: 11742032-20014933
Kapcsolattartó neve: Nagy Albinné Kata
Kapcsolattartó telefonszáma: +36 30/3921-782
Kapcsolattartó e-mail címe: alkattrade [kukac] gmail.com
Nyitva tartás: H,Sz,Cs,P: 8-17h ; Kedd: 8-15h
Webhosting szolgáltató: UNAS Online Kft.
H-9400 Sopron, Kőszegi út 14., unas [kukac] unas.hu

Szállítási módok
» Futárral
Szállítási költség1 590 Ft
» Postai csomagfeladással
» Személyes átvétel az üzletünkben
2365 Inárcs Bajcsy-Zs. u. 57.
2364 Ócsa Kiss J. u. 1/H.
Nyitva tartás: H-P: 8-17h
Szombat: 8-13h

Fizetési módok
» Készpénzzel a helyszínen
2365 Inárcs Bajcsy-Zs. u. 57.
Nyitva tartás: H-P: 8-17h
Szombat: 8-13h
» Előre utalással
» Utánvéttel

E-mail küldése az áruház tulajdonosnak
Név
E-mail cím
Telefonszám
Tárgy
Üzenet

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ


Az adatszolgáltatás önkéntes.

Az ALKAT-TRADE Kft. számára kiemelt cél és egyben elkötelezettség ügyfeleink által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatok védelme. E körben a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve járul hozzá a látogatók biztonságos internetezési lehetőségeinek megteremtéséhez. Az alkat.hu portál a látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, technikai és szervezési intézkedéseket tesz és az adatvédelem elveinek maradéktalan betartása érdekében eljárási szabályokat alakít ki.

Adatvédelmi nyilatkozatunk tartalmazza azon elveket, melyek meghatározzák a személyes adatok védelmével kapcsolatos gyakorlatunkat, melynek során figyelembe vettük a vonatkozó hatályos jogszabályokat. Amennyiben a nyilatkozat tartalmával, értelmezésével, az abban foglaltak alkalmazásával kérdés merülne fel, úgy kérjük, hogy lépjen kapcsolatba a személyes adatok védelmének biztosításáért felelős kollégánkkal az alábbi e-mail címen: alkattrade@gmail.com. Ügyfeleink kérése esetén a kérelemben foglaltaknak megfelelően minden esetben részletes tájékoztatást nyújtunk a kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről.


I. Adatkezelés elvei

1. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

2. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

3. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

4. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.


II. Célok és alkalmazási gyakorlat

1. Minden olyan esetben, amikor személyes adatokat kérünk ügyfeleinktől, ügyfelünk teljes mértékben tisztában lehet azzal, hogy önkéntesen dönthet a kért információk megadásáról. Előfordulhat azonban, hogy ha valaki nem adja meg személyes adatait, akkor nem tudja az adott, személyes adat megadásához kötött szolgáltatást igénybe venni, tekintettel arra, hogy vannak olyan adatelemek, amelyek kitöltése nélkül a regisztráció sikerrel nem zárulhat, így bizonyos mezők kitöltetlenül hagyása, vagy nem megfelelő kitöltése a regisztráció elutasításához vezethet. Ezen elemek a szükséges adatelemek. A kért adatokat egyfelől elemzési célokra, másfelől szolgáltatásaink minőségének javításához, fejlesztéséhez használjuk fel, harmadik fél számára nem szolgáltatjuk ki azokat egyénre bontva.

2. Jelen Nyilatkozat az ügyfelek nem nyilvánosságra szánt, hanem az ALKAT-TRADE Kft. rendelkezésére bocsátott személyes adatainak védelmével kapcsolatos. Ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait vagy azok egy részét, az ilyen információkra a Nyilatkozat hatálya nem terjed ki. Az átadott adatok kezelője a ALKAT-TRADE Kft., az alkat.hu honlap üzemeltetője.

3. Amikor ügyfeleink honlapunk oldalain tartózkodnak, általában megtehetik ezt anélkül, hogy fel kellene fedniük saját kilétüket, vagy bármilyen személyes jellegű adatot kellene megadniuk. Bizonyos esetekben azonban az adatkezelő által kínált szolgáltatás teljes körű igénybevételéhez szükségessé válhat a látogatók bizonyos személyes adatainak (például nevének, postacímének vagy e-mail címének) megadása, illetve ismerete.

4. Nem minősülnek személyes adatnak azok az anonim információk, melyeket a személyes azonosíthatóság kizárásával gyűjtenek és természetes személlyel nem hozhatóak kapcsolatba, illetve azok a demográfiai adatok sem minősülnek személyes adatnak, melyeket úgy gyűjtenek, hogy nem kapcsolják hozzá azokat azonosítható személyek személyes adataihoz, s ezáltal nem állítható fel kapcsolat természetes személlyel.

5. Egyes szolgáltatásaink igénybevételéhez szükséges regisztráció során elemi demográfiai és más jellegű adatokat (név, születési év, postai cím, e-mail cím, honlap-cím, telefonszám, tehetségsegítésre vonatkozó információk) is kérünk ügyfeleinktől. Az ilyen adatokat egyfelől elemzési célokra, másfelől szolgáltatásaink minőségének javításához, fejlesztéséhez, továbbá, a látogatók igényeinek teljes körű kielégítéséhez alkalmas szolgáltatások nyújtásának elősegítésére használjuk fel, harmadik fél számára nem szolgáltatjuk ki azokat.

6. Amennyiben az egyes oldalakon regisztrációra kérjük az érintetteket, minden esetben feltüntetjük, hogy mely adatokat, milyen célból és feltételek mellett kérjük "kötelező" jelleggel megadni. A kötelező kifejezés jelen esetben nem az adatfelvétel kötelező jellegére utal, hanem arra, hogy vannak olyan rekordok, amelyek kitöltése nélkül a regisztráció sikerrel nem zárulhat, így bizonyos mezők kitöltetlenül hagyása, vagy nem megfelelő kitöltése a regisztráció elutasításához vezethet.

7. Az érintettek által biztosított személyes, illetve egyéb adatokat nem egészítjük ki és nem kapcsoljuk össze más forrásból származó adatokkal, vagy információval. Amennyiben a jövőben különböző forrásokból származó adatok ilyenfajta összekapcsolására kerülne sor, ezt a tényt kizárólag a megfelelő tájékoztatást követően, előzetesen, az adott érintettől kapott hozzájárulás esetén tesszük meg. Az ügyfeleink által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat ez irányú felhatalmazás hiányában semmilyen körülmények között nem adjuk tovább harmadik fél számára.

8. Amennyiben az arra feljogosított hatóságok a jogszabályokban előírt módon kérik fel személyes adatok átadására a szolgáltatót, az adatkezelő - törvényi kötelezettségének eleget téve - átadja a kért és rendelkezésre álló információkat.

9. Amennyiben ügyfeleink személyes adatokat bocsátanak a rendelkezésünkre, minden szükséges lépést megteszünk, hogy biztosítsuk ezeknek az adatoknak a biztonságát - mind a hálózati kommunikáció (tehát online adatkezelés) során, mind az adatok tárolása, őrzése (tehát offline adatkezelés) során. A személyes adatokhoz csak az illetékes munkaköröket betöltő személyek férhetnek hozzá - magas szintű hozzáférési kontrollok alkalmazása mellett.

10. Amennyiben 14 éven aluli gyermek személyes adatainak kezelésére vonatkozó igény merül fel, csak abban az esetben lehetséges ilyen adatok rögzítése, amennyiben megfelelően kiállított ellenőrizhető formájú szülői, vagy más törvényes képviselői beleegyezés, hozzájárulás áll rendelkezésünkre. Ilyen felhatalmazás hiányában gyerekek személyes adatait nem rögzítjük (még akkor sem, ha ennek hiányában a szolgáltatást nem lehet igénybe venni).

11. Az adatkezelő ügyfelei számára bármilyen üzenetet, hírlevelet csak az érintettek előzetes kérésére küld el, és mindig biztosítja az effajta kommunikációs szolgáltatások megszüntetésének lehetőségét. Azok az érintettek, akik az oldalainkon kínált hírlevél-szolgáltatás megrendelése után bármikor úgy döntenek, hogy a továbbiakban nem kívánnak hírlevelet kapni, egy e-mail üzenet segítségével lemondhatják a szolgáltatás igénybevételét. Az e-mail címet ugyanazon a weboldalon találhatják meg, amely oldalon az adott szolgáltatást megrendelték.


III. Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelésre az alkat.hu internetes oldalon található internetes tartalmak felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv 13/A § (1 – 5) bekezdések. A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény 5. § (1) bekezdése: közvetlen üzletszerzés céljára történő adatkezelés.


IV. A kezelendő adatok meghatározása

Az adatkezelő által kezelendő adatok: név, lakcím, telefonszám, e-mail cím.


V. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés időtartama az érintett és az adatkezelő között fennálló ügyfélkapcsolat időtartama, vagy az az időtartam, amíg az ügyfél a hozzájárulását vissza nem vonja. Az adatkezelés az ügyfél általi regisztrációval veszi kezdetét. Az ügyfél által önkéntesen magadott adatok haladéktalanul törlésre kerülnek a szerződés létrejöttének elmaradása, a szerződés megszűnése, esetén. Haladéktalanul törlésre kerülnek az ügyfél adatai abban az esetben is, amennyiben az ügyfél az adatkezelésre vonatkozó nyilatkozatát visszavonja. Az adatkezelés törlésével az adatkezelés véget ér.


VI. Az adatok felhasználásának célja

Az ALKAT-TRADE Kft., mint az alkat.hu oldal üzemeltetője által az ügyfélnek kínált, szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése, igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából, továbbá statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme.


VII. Az adatok továbbításának ténye és címzettjei

Adatkezelő az ügyfél által az alkat.hu oldalon az ügyfelek által megadott adatokat - név, lakcím, telefonszám, e-mail cím az ügyfél hozzájárulásával átadja az adatkezelővel megbízási jogviszonyban álló személyeknek, az ALKAT-TRADE Kft., mint az alkat.hu oldal üzemeltetője által az ügyfélnek kínált, szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése céljából.


VIII. Kiegészítő tájékoztatás a közvetlen üzletszerzési célból végzett adatkezelésről

Az ALKAT-TRADE Kft. tájékoztatja az ezen tevékenységhez hozzájáruló felhasználókat, hogy
(1) az adatszolgáltatás önkéntes,

(2) az adatkezelés jogalapja az érintettek előzetes tájékozott hozzájárulása,

(3) az adatkezelés időtartama az érintett és az adatkezelők között fennálló ügyfélkapcsolat időtartama vagy az az időtartam, amíg hozzájárulásomat vissza nem vonom,

(4) az érintettek adatait csak az adatkezelők munkavállalói ismerhetik meg feladataik ellátásához szükséges mértékben,

(5) az érintettek hozzájárulásukat az ALKAT-TRADE Kft., 2365 Inárcs Bajcsy-Zs. út 57. postai címre illetve az alkattrade@gmail.com e-mail címre küldött, a személyes azonosításra alkalmas adataikat is tartalmazó levélben bármikor korlátozás nélkül, ingyenesen és indoklás nélkül visszavonhatják.


IX. Adatközlő jogai

1. Az adatközlő kérelmezheti az adatkezelőnél

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

b) személyes adatainak helyesbítését, valamint

c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

2. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

3. Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint a IX. fejezetben meghatározott esetekben az adatátvevő az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.


X. Nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez történő hozzájárulásról

1. Alulírott, kijelentem, hogy a jelen tájékoztatóban foglaltakat elolvastam, megértettem, annak tartalmával egyetértek, az adatkezeléshez hozzájárulok. Kijelentem továbbá, hogy adataimat az alkat.hu honlapon, az adatkezelési tájékoztató és Adatkezelési Szabályzat elolvasását követően önként és a program által megadott módon regisztráltam.

2. Fentieknek megfelelően kifejezetten

hozzájárulok


ahhoz, hogy az ALKAT-TRADE Kft. mint az alkat.hu üzemeltetője, az általa kínált, szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése, részemre mint igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljára, továbbá statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme céljából kezelje az alábbi adataimat:

név, lakcím, telefonszám, e-mail cím

3. Hozzájárulok továbbá ahhoz is, hogy Adatkezelő az általam megadott adatokat - név, lakcím, telefonszám, e-mail cím továbbítsa az adatkezelővel megbízási jogviszonyban álló személyeknek, az adatkezelő által kínált szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése céljából. Kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy az ALKAT-TRADE Kft. képviseletében és nevében Regisztrált Ajánló/Ügynök kösse meg velem a szerződést

4. Kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy Adatkezelő az általam megadott adatokat - név, lakcím, telefonszám, e-mail cím továbbítsa azon szállításszolgáltatónak, akinél az Adatkezelő által biztosított kedvezménnyel igénybe veszem a szállításszolgáltatást és az ahhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatásokat. Tudomásul veszem, hogy ezen adattovábbításra a szállításszolgáltató szolgáltatásainak igénybevétele érdekében van szükség.

5. Jelen nyilatkozat aláírásával továbbá a regisztráció során megadott adataimnak - név, lakcím, telefonszám, e-mail cím - a közvetlen üzletszerzési célból végzett adatkezeléséhez.
Adatvédelmi szabályzat itt olvasható:
(Érvényes: 2018. május 25-től)

Adatkezelési szabályzat

Érvényes: 2018. május 25-től

1. Adatkezelő meghatározása:

Adatkezelő megnevezése: ALKAT-TRADE KFT.

Székhely és ügyfélszolgálat: 2365 Inárcs, Bajcsy-Zs. út 57.

Képviselő: Nagy Albinné Fábián Katalin ügyvezető igazgazó

Adószám: 24671794-2-13

Cégjegyzékszám: 13-09-165315

Ügyfélszolgálati telefonszám: +36-30/7394-371

Honlap: alkat.hu

Ügyfélszolgálat email: alkattrade@gmail.com

Tárhelyszolgáltató neve, székhelye: MediaCenter Hungary Kft. Kecskemét, Sosztakovics u. 3, 6000

Adatvédelmi kapcsolattartó/tisztviselő elérhetősége: alkattrade@gmail.com

2. Bevezetés

Az ALKAT-TRADE KFT. számára kiemelt fontosságú cél a partnerei, üzletfelei, ügyfelei és

alkalmazottai, valamint az alkat.hu weboldal látogatói (a továbbiakban: partnerek )

által rendelkezésre bocsájtott személyes adatok védelme, a partnerek információs

önrendelkezési jogának biztosítása. Az ALKAT-TRADE KFT. elkötelezi magát a partnerek személyes adatainak oly módon történő kezelése mellett, amely a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget tesz.

Az ALKAT-TRADE KFT. a partnerek személyes adatait bizalmasan, a

hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról,

megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az

eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások

érvényre juttatásához szükségesek.

Jelen Szabályzatban kinyilvánítjuk azokat az elveket, melyek meghatározzák a személyes

adatok védelmével kapcsolatos politikánkat és mindennapos gyakorlatunkat, melyek során

partnereinktől személyes adatokat kérünk, nyilatkozunk továbbá arról, hogy milyen célokra,

és hogyan használjuk fel az ilyen jellegű adatokat, illetve hogyan biztosítjuk a személyes

adatok megőrzését és védelmét.

A Szabályzat kialakítása során figyelembe vettük a vonatkozó hatályos jogszabályokat,

illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat, különös tekintettel az alábbiakra:

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016.

április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében

történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK

rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az

információszabadságról (Infotv.);

2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);

2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);

2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az

információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);

2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);

2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és

egyes korlátairól (Grt.);

Látogatóink kérése esetén a kérelemben foglaltaknak megfelelően minden esetben

részletes tájékoztatást nyújtunk a kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról,

jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről.

Az ALKAT-TRADE KFT. vállalja, hogy amennyiben bármilyen módon változtatna a személyes adatok kezelésére vonatkozó elveiben és gyakorlatában, ezekről a változásokról előzetesen értesíti partnereit látogatóit, hogy azok mindig pontosan és folyamatosan ismerjék az

alkat.hu weboldal egész területén érvényes adatkezelési elveket és gyakorlatot.

Az ALKAT-TRADE KFT. ezzel vállalja, hogy a személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló jelen Szabályzat, mindig a ténylegesen alkalmazott elveket és a valóságos gyakorlatot

tükrözi.

3. A személyes adatokkal kapcsolatos általános fogalmak és értelmezések

3.1. adatkezelő : az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv,

ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok

kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt

meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a

tagállami 3 jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére

vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is

meghatározhatja;

3.2. adatkezelés : a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált

vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek

összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás

vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés,

továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján,

összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve

megsemmisítés;

3.3. adattovábbítás : az adat meghatározott harmadik személy számára történő

hozzáférhetővé tétele;

3.4. személyes adatok határokon átnyúló adatkezelése :

a) személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az

egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy

adatfeldolgozó több tagállamban található tevékenységi helyein folytatott

tevékenységekkel összefüggésben kerül sor; vagy

b) személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az

adatkezelő vagy az adatfeldolgozó egyetlen tevékenységi helyén folytatott

tevékenységekkel összefüggésben kerül sor úgy, hogy egynél több

tagállamban jelentős mértékben érint vagy valószínűsíthetően jelentős

mértékben érint érintetteket;

3.5. adattörlés : az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a

helyreállításuk többé nem lehetséges;

3.6. adatmegjelölés : az adat azonosító jelzéssel ellátása annak

megkülönböztetése céljából;

3.7. adatkezelés korlátozása : a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli

kezelésük korlátozása céljából;

3.8. adatmegsemmisítés : az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai

megsemmisítése;

3.9. adatfeldolgozás : az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai

feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott

módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a

technikai feladatot az adatokon végzik;

3.10. adatfeldolgozó : az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv,

ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében

személyes adatokat kezel;

3.11. adatvédelmi incidens : a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt

vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes

megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy

az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

3.12. álnevesítés : a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek

következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem

állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre

vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és

technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy

azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes

adatot nem lehet kapcsolni;

3.13. anonimizálás : olyan technikai eljárás, amely biztosítja az érintett és az adat

közötti kapcsolat helyreállítási lehetőségének végleges kizárását;

3.14. biometrikus adat : egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési

jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert

személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy

egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat;

3.15. cookie (sütik) : a felhasználó böngészőjén keresztül annak winchesterére

kerülő információs (általában sima szöveg) file, ami egyértelműen azonosítja

a felhasználót a következő látogatás alkalmával;

3.16. címzett : az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség

vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik,

függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.

3.17. direkt marketing (közvetlen üzletszerzési) tevékenység : azoknak a

közvetlen megkeresés módszerével végzett tájékoztató tevékenységeknek és

kiegészítő szolgáltatásoknak az összessége, amelyeknek célja az érintett

részére termékek vagy szolgáltatások ajánlása, hirdetések továbbítása, a

fogyasztók vagy kereskedelmi partnerek tájékoztatása, üzletkötés (vásárlás)

előmozdítása érdekében;

3.18. egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy pszichikai

egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes

személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan

adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi

állapotáról;

3.19. érintett/vásárló/fogyasztó : bármely meghatározott, személyes adat alapján

azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes

személy;

3.20. genetikai adat : egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai

jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy

fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz,

és amely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta

elemzéséből ered;

3.21. harmadik személy : az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv,

ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az

adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az

adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok

kezelésére felhatalmazást kaptak;

3.22. harmadik ország : minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

3.23. az érintett hozzájárulása : az érintett akaratának önkéntes, konkrét és

megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az

érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet

útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok

kezeléséhez;

3.24. nyilvánosságra hozatal : az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé

tétele;

3.25. IP cím : valamennyi hálózatban, amelyben a kommunikáció a

TCP/IP-protokoll szerint folyik, a szervergépek IP-címmel, azaz

azonosítószámmal rendelkeznek, amelyek az adott gépek hálózaton

keresztüli azonosítását teszik lehetővé. Tudvalévő, hogy minden hálózatra

kapcsolt számítógép rendelkezik IP címmel, amelyen keresztül

beazonosítható.

3.26. különleges adat :

a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy

pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az

érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó

személyes adat,

b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat,

valamint a bűnügyi személyes adat;

3.27. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság : NAIH , akinek a

jogállását és feladatait az Info tv. 38.§-a határozza meg (a továbbiakban:

Hatóság);

3.28. nyilvántartási rendszer : a személyes adatok bármely módon – centralizált,

decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt

állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

3.29. profilalkotás : személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan

formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes

személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a

munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz,

személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz,

viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők

elemzésére vagy előrejelzésére használják;

3.30. személyes adat : az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az

érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai,

mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret

, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

3.31. természetes személyazonosító adatok : az érintett családi- és utóneve,

születéskori neve, anyja neve, születési helye és ideje;

3.32. tiltakozás : az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését

kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését

kéri;

3.33. tilalmi lista : azon érintettek név- és lakcímadatainak a nyilvántartása, akik

megtiltották, illetve – a közvetlen üzletszerző szerv erre irányuló előzetes

megkeresése ellenére – nem járultak hozzá, hogy személyes adataikat

kapcsolatfelvétel vagy üzletszerzési lista céljából felhasználják, vagy

megtiltották azok e célból történő további kezelését;

3.34. üzletszerzési lista : A reklámok közlése céljából a kapcsolatfelvételt és

kapcsolattartást szolgáló, kizárólag az ügyfél nevét, lakcímét, nemét,

születési helyét és idejét, az ügyfél érdeklődési körére vonatkozó információt,

valamint családi állapotát tartalmazó lista.

3.35. vállalkozás : gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi

személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági

tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is

4. Az adatkezelés szabályai

4.1. Jelen adatkezelési szabályzat időbeli hatálya 2018. május 25-től

visszavonásig tart.

4.2. A jogalkotó kimondja, hogy személyes adatok kezelését jogszerűen és

tisztességesen kell végezni, az érintett számára átláthatóan, nyomon

követhetően.( Jogszerű, tisztességes és átlátható adatkezelés elve )

4.3. A személyes adatok gyűjtése csak előre megfogalmazott, egyértelmű és

jogszerű célból történhet, és az adatkezelés célja szempontjából megfelelőek,

pontosak és relevánsak legyenek, és csak annyi adatot kezeljen, ami a cél

eléréséhez szükséges.( Célhoz kötött adatkezelés elve )

4.4. A személyes adatoknak az adatkezelési célokhoz igazodva szükséges

mértékűnek kell lennie, azaz az ALKAT-TRADE KFT . annyi személyes adatot kezel

amennyi a tevékenységéhez elengedhetetlenül szükséges.

( Adattakarékosság )

4.5. Az ALKAT-TRADE KFT. a személyes adatokat pontosan és naprakészen kezeli, és

feltétlenül törekszik a pontatlan adatok helyesbítésére és törlésére. ( Pontos

adatkezelés elve)

4.6. Az ALKAT-TRADE KFT. az adatok tárolása során törekszik a megfelelő ideig történő

adatok megőrzéséről, mert a naprakész és pontos adatok elősegítik a

tevékenységének gyakorlását is. ( Korlátozott adatkezelés elve )

4.7. Az ALKAT-TRADE KFT. személyes adatok kezelését oly módon végzi, amellyel képes

biztosítani az adatok megfelelő biztonságát. ( Integritás és bizalmas

adatkezelés elve )

4.8. Az ALKAT-TRADE KFT. törekszik az adatkezelési követelményeknek megfelelés

bemutatására. (Például: Adatkezelési tájékoztató, érdekmérlegelési teszt,

Adatbiztonsági és adatkezelési szabályzat, munkavállalói oktatások

megvalósításával)

5. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos értelmező megjegyzések

5.1. Amikor látogatóink az alkat.hu oldalain tartózkodnak, általában

megtehetik ezt anélkül, hogy fel kellene fedniük saját kilétüket, vagy

bármilyen személyes jellegű adatot kellene megadniuk.

5.2. Vannak azonban olyan esetek, amikor az alkat.hu által kínált

szolgáltatás teljeskörű igénybevételéhez szükségessé válhat a látogatók

bizonyos személyes adatainak (például nevének, vagy e-mail címének)

megadása, illetve elküldése.

5.3. Személyes azonosításra alkalmas adatokon, információn azokat a

természetes személyekre vonatkozó személyes adatokat értjük, melyek

segítségével valakit személyében azonosítani lehet, valakivel kommunikációs

kapcsolatba lehet kerülni, vagy valakinek meg lehet határozni a fizikai

elérhetőségét - ideértve, de nem korlátozva az alábbiakra: név, lakáscím,

postacím, telefonszám, faxszám, e-mail cím.

5.4. Nem minősülnek személyes adatnak azok az anoním információk, melyeket a

személyes azonosíthatóság kizárásával gyűjtenek és természetes személlyel

nem hozhatóak kapcsolatba, s ezáltal nem állítható fel kapcsolat természetes

személlyel.

5.5. Harmadik fél által - a szükséges hozzájárulás alapján - biztosított személyes

adatokon azokat a személyes azonosításra alkalmas adatokat, információkat

értjük, amelyek a szolgáltatást igénybe vevő személyre, azaz a látogatóra

vonatkoznak, de azokat a szolgáltató a jogszabályi előírások megtartásával

harmadik fél közreműködése során gyűjti és biztosítja.

5.6. Általános elvként nyilvánítjuk ki, hogy minden olyan esetben, amikor

személyes adatokat kérünk látogatóinktól, a szükséges tájékoztató szöveg

elolvasása és értelmezése után szabadon dönthetnek arról, megadják-e a

kért információkat.

5.7. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy amennyiben valaki nem adja meg

személyes adatait, olykor előfordulhat, hogy nem tudja az adott, személyes

adat megadásához kötött szolgáltatást igénybe venni.

5.8. Az ALKAT-TRADE KFT. semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges

adatokat, amelyek faji eredetre, nemzeti, nemzetiségi és etnikai

hovatartozásra, politikai véleményre vagy pártállásra, vallásos vagy más

meggyőződésre, egészségi állapotra, kóros szenvedélyre, szexuális életre,

valamint büntetett előéletre vonatkoznak. A véletlen vagy szándéka ellenére

tudomására jutott különleges adatokat nem gyűjti, nem kezeli, nem hozza

nyilvánosságra, azokat nem hozza összefüggésbe az érintettel.

5.9. Jelen Szabályzat a látogatók nem nyilvánosságra szánt, hanem az ALKAT-TRADE KFT. rendelkezésére bocsátott személyes adatainak védelmével kapcsolatos.

Ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait vagy

azok egy részét, az ilyen információkra Jelen tájékoztató hatálya nem terjed

ki.

5.10. A látogatóink által biztosított személyes, illetve egyéb adatokat nem

egészítjük ki és nem kapcsoljuk össze más forrásból származó adatokkal,

vagy információval.

5.11. A látogatóink által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat megfelelő

jogcím hiányában semmilyen körülmények között nem adjuk harmadik fél

számára tovább. Amennyiben az arra feljogosított hatóságok a

jogszabályokban előírt módon (bűncselekmény gyanújával, hivatalos

adatlefoglalási határozatban) kérik fel személyes adatok átadására a

szolgáltatót, az ALKAT-TRADE KFT. - törvényi kötelezettségének eleget téve - átadja a

kért és rendelkezésre álló információkat.

5.12. Amennyiben látogatóink személyes adatokat bocsátanak a rendelkezésünkre,

minden szükséges lépést megteszünk, hogy biztosítsuk ezeknek az

adatoknak a biztonságát - mind a hálózati kommunikáció (tehát online

adatkezelés) során, mind az adatok tárolása, őrzése (tehát offline

adatkezelés) során.

5.13. Amint a személyes adatok az ALKAT-TRADE KFT. informatikai infrastruktúráján

belülre kerültek, az adatok megőrzésével és védelmével kapcsolatos

teendőket az ALKAT-TRADE KFT. Adatbiztonsági és Adatvédelmi Szabályzatában

lefektetett elvek, eljárások és biztonsági kontrollok írják elő, melyek

betartásáért az ALKAT-TRADE KFT. minden dolgozója, munkatársa felelős. A

személyes adatokhoz csak az illetékes munkaköröket betöltő személyek

férhetnek hozzá - magas szintű hozzáférési kontrollok alkalmazása mellett.

5.14. Amennyiben látogatóinknak bármilyen kérdése merülne fel a biztonsági

előírásokkal kapcsolatban, kérjük, küldjön egy e-mail üzenetet a vállalat

Adatvédelmi felelősének az alábbi címen: alkattrade@gmail.com

6. Milyen adatokat gyűjtünk?

6.1. Hogy milyen személyes adatokat és milyen módon gyűjtünk, az nagyban függ

az adatgyűjtés céljától, ami pedig az Ön által igénybe vett termékekhez és

szolgáltatásokhoz igazodik. Általánosságban akkor gyűjtjük és használjuk fel

az Ön személyes adatait, ha:

- az adatok az Ön által igénybe vett szolgáltatásunk biztosításához

szükségesek, ÉS;

- az adatokra a szolgáltatás és az Ön felhasználói élményének javítása

érdekében van szükségünk ÉS;

- Ön hozzájárult az adatai gyűjtéséhez és felhasználásához;

6.2. Hogy mely személyes adatait gyűjtjük, és milyen módon, az attól is függ, hogy

ön az ALKAT-TRADE KFT. alkalmazottja, a weboldal látogatója, kiskereskedelmi vagy

szervizpartnere, viszonteladója, az ALKAT-TRADE KFT-nek terméket vagy

szolgáltatást értékesítő partnere vagy az ALKAT-TRADE KFT. meghirdetett állására

jelentkezik.

6.3. Ha ön az ALKAT-TRADE KFT. alkalmazottja:

- az ALKAT-TRADE KFT. a 2. pontban nem említett egyéb jogszabályokban (az

adózásról, pénzügyi-számviteli rendről, stb szóló rendelkezések)

meghatározott adatokat gyűjti és tárolja önről, azokat a jogszabályokban

meghatározott, törvényi felhatalmazással ellátott szervezetek (NAV,

Államkincstár, Kormányhivatalok, stb…) számára a szükséges és előírt

mértékben és tartalommal továbbítja.

- az ALKAT-TRADE KFT saját rendszerében a munkavégzéshez, a munkaidő és a

teljesítmény ellenőrzéséhez szükséges módon és mértékben tárolja az ön

nevéhez köthető belépési adatait és azok munkavégzéssel kapcsolatos

statisztikáit;

- Az ALKAT-TRADE KFT. nem kezeli, nem tárolja a különleges (betegségre,

szenvedélyre, egészségi állapotra, vallásra, szexuális orientációra vonatkozó)

adatokat, vagy olyan adatokat, amelyekről ezekkel kapcsolatos

következtetéseket lehet levonni.

- Az ALKAT-TRADE KFT. a munkaviszony megszűnése után a fenti adatokat a

jogszabályban előírt ideig és mértékben tárolja, majd ezután anonimizálja, és

a továbbiakban csak személyhez nem köthetően, belső felhasználású

statisztikák elkészítéséhez használja fel.

6.4. Ha ön az ALKAT-TRADE KFT. meghirdetett állására jelentkezik:

- Az ALKAT-TRADE KFT. elsősorban az ön által rendelkezésére bocsájtott adatokat

kezeli.

- Az ALKAT-TRADE KFT. a nyilvánosan elérhető információkból és a jelentkező által

rendelkezésére bocsájtott adatokból tájékozódik a jelentkezővel kapcsolatban.

- Az ALKAT-TRADE KFT. a meghirdetett pozíció elnyerése után az arra jelentkezők

által rendelkezésére bocsájtott adatokat törli azokban az esetekben, ahol a

jelentkező egy konkrét pozícióra jelentkezett, vagy ha minden pozíció

betöltetett, amelyre a jelentkező jelentkezett.

6.5. Ha ön az ALKAT-TRADE KFT. weboldalának látogatója:

- Regisztráció és belépés előtt az ALKAT-TRADE KFT. az ön gépén tárolt cookieban

(sütiben) tárolja az ön - személyéhez nem köthető, anonim- azonosítóját,

amely ahhoz szükséges, hogy a weboldal újbóli meglátogatásakor a

böngészést folytathassa.

- A weboldal bizonyos funkciói (vásárlás, rendeléskezelés) csak regisztráció

vagy a vásárláshoz szükséges adatok rendelkezésre bocsájtásával

lehetséges. Ilyenkor a számla kiállításához minimálisan szükséges adatok

mellett a kapcsolattartáshoz szükséges adatok (telefonszám, emailcím)

megadása is szükséges lehet.

- A rendelkezésre bocsájtott adatokat az ALKAT-TRADE KFT. a szükséges esetben a

megrendelt szolgáltatást teljesítő partnerének (például házhoz szállítás

esetén a futárszolgálatnak) olyan mértékben adja át, amely az a szolgáltatás

teljesítéséhez szükségesek. Az ilyen esetekre a partner adatkezelési

szabályzata az irányadó, amelyeket itt talál meg:

MPL Futárszolgálat: https://www.posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato

Sprinter Futárszolgálat: http://www.sprinter.hu/adatvedelem

Pick Pack Pont: http://www.pickpackpont.hu/adatvedelem

Fáma Futárszolgálat: https://famafutar.hu/document/29/original/Fama_Futar_ASZF.pdf

- A www.arukereso.hu (Online Comparison Shopping Kft. 1074 Budapest,

Rákóczi út 70-72., Adószám: 24868291-2-42, Cégjegyzékszám:

01-09-186759) Megbízható bolt programjának működése érdekében a

weboldalunkon történő vásárlások után a vásárló e-mailcíme, illetve az általa

megvásárolt termék megnevezése az arukereso.hu részére továbbításra

kerül. Az adattovábbítás célja: vásárlói visszajelzés igénylése és

megjelenítése. Az így továbbított személyes adatokat az Online Comparison

Shopping Kft. a www.arukereso.hu Adatvédelmi és adatkezelési

szabályzatának ( https://www.arukereso.hu/static/adatvedelem.html )

megfelelően kezeli.

- Ha ön regisztrált látogatóként kérte hírlevelünket, vagy a hírlevélre

regisztráció nélkül célzottan feliratkozott, vagy árajánlat kérésekor a hírlevélre

feliratkozott, az ön leiratkozásáig küldjük önnek hírlevelünket. A hírlevelekkel

kapcsolatos adatkezelésről a 7. pontban tájékozódhat.

6.6. Ha ön az ALKAT-TRADE KFT. partnere, viszonteladója vagy az ALKAT-TRADE KFT-nek

terméket vagy szolgáltatást értékesítő partnere, az ön adatait jogi

személyként kezeljük, arra külön megállapodás és a jogi személyek

adatainak kezelésére vonatkozó általános előírások és az általános elfogadott

etikai normák érvényesek.

Amennyiben a jogi személyként kezelt adataiban személyes adatnak is

minősülő információk is szerepelnek (például kapcsolattartó neve,

emailcíme), ezeket személyes adatnak tekintjük és ennek megfelelően

kezeljük.

6.7. Ha ön több fenti kategóriába is tartozik (például alkalmazott, de vásárló is,

vagy vásárlónk és szolgáltatást is nyújt felénk), minden esetben a szigorúbb,

nagyobb védelmet nyújtó besorolás alapján kezeljük az ön adatait.

6.8. Az ALKAT-TRADE KFT. üzleteit felvételt rögzítő kamerák figyelik. A megfigyelés a

z ALKAT-TRADE KFTalkalmazottaira, ügyfeleire és partnereire egyaránt irányul, az

adatkezelés alapja a jogos érdek, célja a vagyonvédelem és munkavédelem.

6.8.1. Az inárcsi telephelyen működő kamerák és azok által

megfigyelt területek:

1. Pénztár,Ügyfélpult

2. Áru érkeztető helyiség bejárat,Főbejárat

  1. Hátsó udvar

  2. Parkoló

6.8.3. Az ALKAT-TRADE KFT. által működtetett megfigyelő kamerák közterületet nem

figyelnek meg.

6.8.4. A kamerák által rögzített állományok megőrzési ideje 72 óra, ezután a

felvételek automatikusan törlődnek.

6.8.5. A kamerák élő és rögzített képéhez az ügyvezető igazgató férhet hozzá.

6.9. Minden, az ALKAT-TRADE KFT. tudomására jutott, kezelésében álló, jogi személyre

vonatkozó céges, üzleti adat kezelésében alapértelmezetten az általánosan

elfogadott normák és a vonatkozó rendelkezések az irányadóak, minden ettől

eltérő esetet külön kétoldalú megállapodás szabályoz.

6.10. Az adatkezelés különböző formáit, azok helyét, célját és időtartamát az 1. sz.

melléklet részletezi.

7. Hírlevél, kereskedelmi ajánlat, direkt marketing

7.1. Az ALKAT-TRADE KFT. nem küld hírlevelet vagy kereskedelmi ajánlatot olyan

címzettnek, aki ahhoz előzetesen nem járult hozzá tevékeny módon (a

továbbiakban: feliratkozott).

7.2. Az ALKAT-TRADE KFT. kezelésében és működésében álló alkat.hu weboldalon

a hírlevélre feliratkozás az alábbi módokon történhet:

7.2.1. célzott feliratkozás a hírlevélre a lfejlécben található “Hírlevél” pontban;

7.2.2. a regisztrációnál a “Hírlevelet küldhetünk…” pontok bejelölésével;

7.2.3. a regisztráció nélküli vásárlásnál a “Hírlevelet küldhetünk…” pontok

bejelölésével.

7.2.4. az árajánlat-kérő űrlapok kitöltésével

7.3. Az ALKAT-TRADE KFT. a kiküldött hírlevelekben minden esetben jelzi, a fenti esetek

melyikéből nyerte ki a címzett adatait, és lehetőséget nyújt az azonnal online

leiratkozásra.

7.4. Egy adott cím a fentiek közül több forrásból is bekerülthet a hírlevél címzettjei

közé. Az ALKAT-TRADE KFT. a leiratkozáshoz biztosított link használatával az adott

cím minden előfordulását törli a hírlevelek címzettjei közül.

7.5. A 7.2.3 és 7.2.4 esetekben az “Értesítéseket küldhetünk…” és “Ajánlatokat

küldhetünk…” pontok bejejölésével az ALKAT-TRADE KFT. a felhasználók

rendeléseivel, azok teljesítésével kapcsolatos értesítéseket és ezekhez

kapcsolódó ajánlatokat küldünk, kizárólag az adott rendelések teljesítésének

befejezéséig.

8. Az adatok kezelésének felelősei

8.1. Általában az ALKAT-TRADE KFT. dönt az ön személyes adatai kezelésének céljairól

és módjáról, amely az ön részére a szolgáltatást nyújtja, és amely ennek

megfelelően az EU vonatkozó jogszabályai szerint „adatkezelőnek” minősül.

Ez a szervezet felel az alapelvek, valamint jelen adatvédelmi nyilatkozat és az

alkalmazandó jogszabályok rendelkezéseinek betartásáért.

8.2. Harmadik féltől személyes adatokat nem szerzünk be, az esetleg kérésünk

nélkül rendelkezésünkre bocsájtott adatokat nem dolgozzuk fel, nem gyűjtjük.

8.3. Megoszthatjuk személyes adatait harmadik felekkel is.

Előfordulhat, hogy a harmadik fél, amellyel megosztjuk az Ön személyes

adatait, meghatározhatja az Ön személyes adatai kezelésének céljait és

módját, és ezáltal jogilag felelős lesz azért, hogy az adatkezelés az

adatvédelmi alapelvek, valamint a jelen adatvédelmi nyilatkozat és az

alkalmazandó jogszabályok rendelkezéseinek betartása mellett történjen. Az

Ön személyes adatait például a következő harmadik felekkel oszthatjuk meg:

- Az Ön adatait a nevünkben feldolgozó adatfeldolgozókkal;

- Bűnüldöző szervekkel, amennyiben kötelesek vagyunk a bűnüldözési célú

együttműködésre

- Minőségbiztosítási célból együttműködő partnereinkkel, akiket elégedettségi

felméréseket elvégzésével bízunk meg.

- A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak a jogszabályban meghatározott

tartalommal és mértékben

-

8.4. Az ALKAT-TRADE KFT. tartozik felelősséggel azért, hogy a harmadik félnek átadott

adatokat a harmadik fél kizárólag a szerződésben meghatározott célokra,

időtartamig és módon használja fel és tárolja.

8.5. Az ALKAT-TRADE KFT. nem továbbít adatot harmadik országba (az EGT-n kívülre).

8.6. Adatfeldolgozóink, akikkel együttműködünk:

8.6.1. Webáruház szerver: MediaCenter Hungary Kft.

8.6.2. Könyvelés, bérszámfejtés:

EURO BOOKMARK KFT.

6000 Kecskemét Jókai utca 34.

Adószám: 24131580-2-03

9. A személyes adatok védelme

9.1. Az ALKAT-TRADE KFT. saját szervert üzemeltet, amely telephelyén található..

9.2. Az ALKAT-TRADE KFT. megfelelő adatbiztonsági intézkedésekkel (műszaki és

szervezeti intézkedésekkel) védi a tárolt személyes adatokat. A műszaki

intézkedések között szerepelnek a szerver megfelelő védelmi

mechanizmusai, az adminisztrációs intézkedések között szerepel a

hozzáférések jelszóval való védelme, a jogosultágok megfelelő

időszakonkénti felülvizsgálata.

9.3. További kontrollmechanizmus többek között az adatokhoz és az azokat

tároló infrastruktúrához való hozzáférés ellenőrzése, valamint a harmadik

féllel kötött olyan megállapodás, amely kötelez a vonatkozó jogszabályok

betartására. Már szolgáltatásaink kialakításakor figyelmet fordítunk a

megfelelő adatvédelmi biztosítékok beépítésére.

10. Meddig tároljuk az Ön személyes adatait?

10.1. Az ALKAT-TRADE KFT. személyes adatait kizárólag jogszerű célokból, az ezen célok

megvalósításához szükséges ideig kezeljük. Ha a továbbiakban már nincs

szükségünk a személyes adataira, azokat biztonságos módon

megsemmisítjük.

10.2. Az ALKAT-TRADE KFT-nek szolgáltatásai teljesítéséhez naprakész adatokkal kell

rendelkeznie, így 10 év megőrzési idő után a tárolt adatokat tisztítja,

naprakésszé teszi, az inaktív adatokat törli.

Az adatok törlését az üzemeltető végzi, és erről az elszámoltathatóság

jegyében jegyzőkönyvet állít ki. A törlési jegyzőkönyveket az ALKAT-TRADE KFT. 10

évig megőrzi.

10.3. Az adózásra, számvitelre és a bizonylatok kötelező megőrzési idejére

vonatkozó előírások néhány esetben a személyes adatok egyes elemeire

olyan szabályokat fogalmaznak meg, amely nem teszi lehetővé az érintett

minden személyes adatának törlését a kötelező megőrzési időn belül. Az

ilyen esetekben az ALKAT-TRADE KFT. kizárólag a bizonylatokon szereplő adatokat

őrzi meg, az ezen kívül fennálló személyes adatok törléséről gondoskodik. Az

érintettek az ilyen, megőrzendő adatok törlését nem kérhetik, illetve nem

kérhetik az ezekkel összetartozó, elválaszthatatlan adatok törlését sem

(például egy papír alapon, kinyomtatva megőrzött számlán szereplő

telefonszámot).

11. Az Ön jogai személyes adatainak kezelésével kapcsolatban

11.1. Fontos számunkra, hogy Ön tisztában legyen az adatvédelem adta érintetti

jogaival. Ennek érdekében az alábbiakban a teljesség igénye nélkül

felsoroljuk, hogy milyen adatvédelmi jogokkal élhet a ránk bízott adataival

kapcsolatban.

11.1.1. A hozzájárulás visszavonásához való jog : Amennyiben Ön

hozzájárult a személyes adatainak használatához, kezeléséhez vagy

megosztásához, a hozzájárulását bármikor visszavonhatja,

amennyiben nem a szolgáltatás nyújtásához szükséges adatokról van

szó.

11.1.2. Az adatokhoz való hozzáférés joga : Elérhetőségeinken bármikor

jogosult arra, hogy megfelelő tájékoztatást kapjon arról, hogy

személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, akkor

Ön jogosult arra, hogy hozzáférjen az általunk tárolt személyes

adataihoz, és azokról másolatot kérhet, illetve tájékoztatást kérhet

arról, hogy miként kezeljük személyes adatait.

A tájékoztatás során a következő információkat adjuk:

- mi az adatkezelés célja;

- milyen személyes adatok érintettek;

- kik a továbbított adatok címzettjei;

- mennyi a tárolási időtartam;

- kérheti az adatok helyesbítését, törlését, korlátozását és tiltakozhat

az adatkezelés ellen, felügyeleti hatósághoz ( www.naih.hu )

panasszal fordulhat;

- ha 3. személytől szereztük az adatokat, joga van minden ezzel

kapcsolatos információra.

11.1.3. A helyesbítéshez való jog : Ön jogosult arra, hogy kérésére az

ALKAT-TRADE KFT. indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse, javítsa a

pontatlan adatokat, illetve a hiányos adatok kiegészítését kérje.

11.1.4. A törléshez való jog : Ön kérheti, hogy indokolatlan késedelem nélkül

töröljük bizonyos általunk tárolt személyes adatait, amennyiben:

- A továbbiakban már nincs szükségünk az adott adatokra;

- Ön visszavonja a bizonyos adatok kezelésére adott hozzájárulását;

- Ön tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen;

- Ha jogszabály alapján előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni

kell;

- aggodalma merül fel az adatai általunk történő adatkezelésének

jogalapja tekintetében.

11.2. Az adatkezelés korlátozásához való jog : Amennyiben kérdése vagy

aggodalma merül fel személyes adatai általunk történő kezelésének

pontosságával, indokoltságával vagy jogszerűségével kapcsolatban, kérheti

bizonyos adatkezelési tevékenységeink korlátozását.

11.2.1. A korlátozást akkor is kérheti, ha nekünk már nincs szükségünk az Ön

adataira, de Ön, mint érintett igényli valamely jogi igényének

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

11.2.2. Ön abban az esetben is kérheti a korlátozást, ha kétségbe vonja a

jogos érdek alapján történőadatkezelés jogalapját.

11.2.3. A korlátozás ideje alatt adatkezelési műveletek nem végezhetők, csak

tárolni lehet az adatokat.

11.2.4. A korlátozás feloldásáról az ALKAT-TRADE KFT. előzetesen tájékoztatja majd.

11.3. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és

Információszabadság Hatóságnál lehet élni. Elérhetőségei:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5

Telefon: +36-1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

12. Bírósági jogérvényesítés

12.1. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az

adatkezelő köteles bizonyítani. Az adattovábbítás jogszerűségét az

adatátvevő köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe

tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy

tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

12.2. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A

perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

12.3. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás

megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált

adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási

jogának figyelembevételére, illetve az adatátvevő által kért adat kiadására

kötelezi.

12.4. Ha a bíróság az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az

érintett személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni.

Az adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő a

meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz. A bíróság elrendelheti

ítéletének - az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő -

nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú

érintett védett jogai megkövetelik

13. Kártérítés és sérelemdíj

13.1. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az

adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles

azt megtéríteni.

13.2. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az

adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi

jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

13.3. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott

kárért, és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó

által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő

mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének

kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi

jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

13.4. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj, amennyiben a

kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az

érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

1. sz. melléklet: Az adatok kezelésének formái, helyei, céljai és időtartamai

1. A munkavállalók adatainak kezelése

adatkezelés célja : a munka- és adójogi előírások teljesítése, a munkateljesítmény

elszámolása, az ALKAT-TRADE KFT. gazdasági teljesítményével kapcsolatos statisztikák

elkészítése.

kezelt adatok köre : a munkavállaló neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja

neve, társadalombiztosítási és adóazonosítója, illetve a vonatkozó jogszabályok által

mindenkor aktuálisan megkövetelt adatok.

adatkezelés jogalapja : a munkavállalással kapcsolatos adó- és munkajogi előírások

adattárolás határideje : a munkavégzés befejezte utáni minimálisan előírt archiválási

időtartam

adattárolás módja : elektronikus és papíralapú

2. A viszonteladók, szervizpartnerek, beszállítók és szolgáltatásokat nyújtók

adatainak kezelése

2.1. A tevékenységi körükön belül az ALKAT-TRADE KFT. szolgáltatásait igénybe vevő,

termékeit vásároló magánszemélyek és jogi személyek adatai,. különös

tekintettel a számlaadási kötelezettség, illetve adó- és jövedéki szabályozás

által érintett, a számlán szereplő adatai nem tartoznak a személyes adatok

védelméről szóló előírások hatálya alá. Ezeket az elvárható mértékben védve,

az üzleti adatok védelmét figyelembe véve kezeli az ALKAT-TRADE KFT.

2.2. Amennyiben ezen partnerek olyan adatait kezeli az adatkezelő, amelyek

személyes adatként is értelmezhető (például telefonszám, névre szóló

emailcím, stb..), azokat a személyes adatokra vonatkozó elvek és szabályok

szerint kezeli.

adatkezelés célja : a jövedéki és adójogi előírások teljesítése, az ALKAT-TRADE KFT.

gazdasági teljesítményével kapcsolatos statisztikák elkészítése, készletgazdálkodás,

jótállási ügyintézés.

kezelt adatok köre : a számlatörvényben előírt kötelező számlaadatok, jövedéki és

egyéb speciális tevékenységhez előírt adatok, kapcsolattartási adatok

adatkezelés jogalapja : a számalkibocsájtással kapcsolatos jövedéki és adóelőírások,

adattárolás határideje : a kötelező archiválási időszak illetve a fogyasztóvédelmi

jogszabályokban előírt kötelező vagy önként vállalt jótállás időszak közül amelyik

később telik le

adattárolás módja : elektronikus és papíralapú

3. A honlap látogatóinak anonim adatainak kezelése

adatkezelés célja : a honlap-látogatási szokások vizsgálata, az előzmények (utolsó

keresések, megnyitott termékek, a kosárba pakolt termékek) későbbi rendelkezésre

állásának biztosítása

kezelt adatok köre : a látogató internetprotokoll-címe (IP-címe), a látogatás

időpontja, a megtekintett oldalak adatai, a használt böngészőprogram neve, anonim

azonosítók

adatkezelés jogalapja : az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás

adattárolás határideje : a cél megvalósulásáig, de legkésőbb az érintett kérelmére

történő törlésig

adattárolás módja : elektronikus (részben - cookie esetén - a felhasználó gépén)

4. Regisztráció nélkül vásárlók adatainak kezelése

adatkezelés célja : a vásárláshoz tartozó számla kiállítása, a jótállási kötelezettség

biztosítása, a rendelés teljesítéséhez szükséges kapcsolattartás

kezelt adatok köre : a számla kötelező adattartalmához tartozó adatok (név, cím),

telefonszám és emailcím, igény szerint szállítási cím és elérhetőség, szükséges

esetekben jövedéki és cég- (vállalkozói-) nyilvántartási adatok

adatkezelés jogalapja : az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás

adattárolás határideje : a cél megvalósulásáig, de legkésőbb az érintett kérelmére

történő törlésig vagy a bizonylatok kötelező megőrzési idejének leteltéig

adattárolás módja : elektronikus (bizonylatok esetében részben papíralapú)

5. Regisztrált vásárlók adatainak kezelése

adatkezelés célja : a vásárláshoz tartozó számla kiállítása, a jótállási kötelezettség

biztosítása, a rendelés teljesítéséhez szükséges kapcsolattartás, a regisztrációhoz

tartozó korábbi események (vásárlás, reklamáció, hűségpontok) nyilvántartása

kezelt adatok köre : a számla kötelező adattartalmához tartozó adatok (név, cím),

telefonszám és emailcím, igény szerint szállítási cím és elérhetőség, szükséges

esetekben jövedéki és cég- (vállalkozói-) nyilvántartási adatok, vásárlási előzmények

adatkezelés jogalapja : az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás

adattárolás határideje : az érintett kérelmére történő törlésig vagy a bizonylatok

kötelező megőrzési idejének leteltéig

adattárolás módja : elektronikus (bizonylatok esetében részben papíralapú)

6. Ügyfélnyilvántartásban szereplők adatainak kezelése

adatkezelés célja : az ügyfelek, partnerek igényeinek teljesítéséhez szükséges

kapcsolattartás.

kezelt adatok köre : ügyfél neve, e-mail címe, telefonszáma, cégnév, beosztás, cím

adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulása.

adattárolás határideje : a cél megvalósulásáig, de amennyiben az érintett kéri adatai

törlését, úgy addig az időpontig vagy a bizonylatok kötelező megőrzési idejének

leteltéig

adattárolás módja: elektronikus

2. sz. melléklet: Adatvédelmi incidensek kezelése

1. Az adatvédelmi incidensek bejelentése

a. Az a munkavállaló vagy adatkezelő, aki az ALKAT-TRADE KFT. által kezelt vagy

feldolgozott személyes adatokkal kapcsolatban adatvédelmi incidenst, azaz

személyes adat jogellenes kezelését vagy feldolgozását, így különösen

jogosulatlan hozzáférést, megváltoztatást, továbbítást, nyilvánosságra

hozatalt, törlést vagy megsemmisítést, valamint véletlen megsemmisülést és

sérülést észlel, azt köteles haladéktalanul a ügyvezetőnek bejelenteni,

megadva a nevét, telefonszámát és/vagy e-mail címét, az incidens tárgyát,

valamint azt, hogy az incidens informatikai rendszert érint-e. A bejelentő

további olyan információkat is megadhat, amelyeket az incidens

beazonosítása, megvizsgálása szempontjából lényegesnek ítél.

b. Amennyiben az adatvédelmi incidens informatikai rendszert érintően

következett be, akkor az ügyvezető az illetékes rendszergazdát is

tájékoztatja.

2. A bejelentés megvizsgálása és az incidens kezelése

a. Az ügyvezető – informatikai rendszert érintő incidens esetén az

informatikussal együttműködve – a bejelentést megvizsgálja, a bejelentőtől

adatszolgáltatást kér, amelyet a bejelentő köteles haladéktalanul, de

legkésőbb 2 munkanapon belül teljesíteni.

b. Az adatszolgáltatásnak tartalmaznia kell:

- az incidens bekövetkezésének időpontját és helyét;

- az incidens leírását, körülményeit, hatásait;

- az incidens során kompromittálódott adatok körét, számosságát;

- a kompromittálódott adatokkal érintett személyek körét;

- az incidens elhárítása érdekében tett intézkedések leírását;

- a kár megelőzése, elhárítása, csökkentése érdekében tett intézkedések

leírását.

c. Az adatszolgáltatás alapján az ügyvezető – informatikai rendszerben

bekövetkezett adatvédelmi incidens esetében a rendszergazdával együtt –

javaslatot tesz az adatvédelmi incidens elhárításához szükséges

intézkedésekről az adatok kezelését vagy feldolgozását végző területnek,

továbbá az adatgazdának.

d. Az adatvédelmi incidens elhárítása érdekében megvalósított egyes

intézkedésekről az adatgazda az adott intézkedések végrehajtását követő 2

munkanapon belül köteles az ügyvezetőt tájékoztatni.

3. Az incidens nyilvántartása

a. Az adatvédelmi incidensről az adatkezelő nyilvántartást vezet.

b. A nyilvántartásba rögzíteni kell:

- az érintett személyes adatok körét,

- az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát,

- az adatvédelmi incidens időpontját,

- az adatvédelmi incidens körülményeit, hatásait,

- az adatvédelmi incidens elhárítására megtett intézkedéseket,

- az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

c. A nyilvántartásban szereplő adatvédelmi incidensekre vonatkozó adatokat

személyes adatokat érintő incidens esetében 5 évig, különleges adatokat

érintő incidens esetében 20 évig köteles az adatkezelő megőrizni.

 

 

Webáruház készítés